top of page
Zoeken
  • Johan Gortworst

Vrouwenopvang vult bestuurlijke leemte op in decentralisaties

Bijgewerkt op: 17 feb. 2021


De vrouwenopvang heeft met de inrichting van een keurmerk voor een veilige opvang van de slachtoffers van huiselijk geweld een bestuurlijke innovatie van formaat gepleegd! Daarmee ook een belangrijke bijdrage geleverd aan meer landelijke samenhang in de veiligheidszorg.

De bedoeling van de decentralisatie 2015 was de burger de juiste ondersteuning te bieden zodat hij goed en veilig kan wonen. Volgens de wet moet de zorg van goede kwaliteit zijn. De handreikingen die daarna verschenen zijn vrijblijvend. We hebben gezien dat op een aantal terreinen, zoals de jeugdzorg, de kwaliteitsverschillen in het land te groot zijn geworden. De wetgever gaat ingrijpen. Als over de hele breedte van het sociaal domein de verschillen in kwaliteit teveel uiteen lopen, zal dit het draagvlak in de samenleving voor de decentralisatie ondermijnen. De vrouwenopvang heeft hier het antwoord op gevonden door ervoor te zorgen dat de opvang van de slachtoffers van huiselijk geweld in de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang kwalitatief van gelijk niveau zal zijn. Het keurmerk zorgt ervoor dat de vrouwenopvang moet aantonen dat ze aan een aantal kwaliteitseisen heeft voldaan. Goed nieuws voor de cliënten. Wie volgt!
23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page