top of page
20180512_131159_edited.jpg

Lezingen 2021 - 2022

Op deze pagina ziet u de onderwerpen waar ik graag een inleiding over verzorg.  Ze zijn verbonden aan de thematiek van mijn romans en werkervaring. Ze zijn zeer geschikt voor kleine gezelschappen zoals intermezzo op een teambijeenkomst of strategiedag. Ik ben ook beschikbaar voor het leiden van workshops op deze thema's.

Zoektocht naar vrij schrijven in een gepolariseerde tijd

Deze lezing geeft u inzicht in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die in de roman Paula zijn verwerkt. Deze combineer ik met de levenslessen die een aantal migranten vrouwen met me deelde. Daarnaast bleken resultaten uit wetenschappelijk onderzoek een geweldige bron van inspiratie. Ze droegen bij aan het vinden van ruimte om aan de beklemming van de tijdsgeest te ontsnappen. Ik sluit af met de 'lessons learned.' Hier vindt u meer informatie.

Succesvolle krachtenbundeling bij de aanpak van eergerelateerd geweld

Rond 2004 vonden in korte tijd enkele eermoorden plaats. Deze schokkende gebeurtenissen leidden tot een landelijk programma om eergerelateerd te bestrijden. In deze lezing krijgt u een inkijkje hoe uiteenlopende partijen de krachten bundelden om tot dit programma te komen. Overheden, vrouwenopvang, politie, wetenschappers, cliënten en media droegen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun steentje bij om het probleem hoog op de agenda te plaatsen. U ontdekt vanzelf wat de voorwaarden zijn om in complexe situaties tot succesvolle samenwerking te komen. De lessen die we toen leerden, zijn ook vandaag bruikbaar.

Advies op maat bij belangenbehartiging

Herkent u dit? Een belangrijke relatie passeert u voor een grote opdracht. U was ervan overtuigd de best gekwalificeerde partij te zijn. Bij navraag bleek hij niet goed op de hoogte van al uw kwaliteiten. Uw zelfbeeld kwam niet overeen het beeld dat hij van u had. Het overkomt ons allemaal. Het positief beïnvloeden van de kijk van de stakeholders op uw organisatie is het domein van de public affairs. Als belangenbehartiger in het sociaal domein heb ik dat vak van de grond af geleerd. Die ervaringen gebruik ik graag in persoonlijke consulten met directies en leden van managementteams. Een goed voorbereide korte sessie kan al een wereld van verschil maken. Interesse?  Neem contact op voor een vrijblijvend kennismaking.

'Zilver in bruikleen' en de vergeten slachtoffers van de psychiatrie in WOII

In deze roman beschrijf ik wat mijn moeder als psychiatrisch verpleegkundige in de Tweede Wereldoorlog in de psychiatrie meemaakte. Ze vertelde er tijdens haar leven niet veel over en dat was voor mij de reden om er dieper in te duiken. Pas na de publicatie in 2014 werd me duidelijk dat ik een vergeten stuk geschiedenis had aangeraakt. Het lot van de Joodse patiënten was verschrikkelijk. Meer dan 1200 van hen zijn in de concentratiekampen vermoord. Door recent onderzoek weten we nu ook dat er onevenredig veel niet-Joodse psychiatrische patiënten door verwaarlozing in de inrichtingen zijn omgekomen. In de lezing vertel ik over de achtergronden, de ontdekkingen die ik deed en de resultaten van recent onderzoek. Via deze link vindt u meer informatie.  Of kijk op de site  van de Stichting Vergeten Slachtoffers 

 

Een dirigent, kinderstemmen en een vergeeld cahier

Een tweede lijn uit ‘Zilver in Bruikleen’ is het leven van de Joodse zanger en dirigent Louis Polak. Deze begaafde musicus maakte een grote indruk op mijn moeder toen ze als meisje in een van zijn kinderkoren meezong. Louis Polak (1886 -1943) en zijn vrouw Marie Polak Trompetter (1890-1943) woonden vanaf 1933 op de Ringdijk 26’ in Amsterdam. De grote passie in het leven van Louis Polak was muziek. Op jonge leeftijd zong hij al in verschillende joodse gezelschappen. Hij was enkele jaren dirigent van het Koor der Grote Synagoge aan het Jonas Daniël Meijerplein. In de Watergraafsmeer richtte hij kinderkoren op, zoals ‘Oud- Watergraafsmeer’ en ‘de Meerzangers’. Op verzoek van de Stichting Joodse Huizen schreef ik een kort verhaal over zijn leven. Tijdens de lezing vertel ik over de resultaten van het archief onderzoek, het leven en werk van Louis Polak en zijn betekenis. Tot slot lees ik het kort verhaal voor.

Hier vindt u meer informatie. 

 

Duur van de lezingen inclusief discussie: maximaal 1 uur. 

Vergoeding: op aanvraag.

Voor meer informatie: T 06 23091312 of mail naar J.Gortworst@chello.nl

bottom of page