'Er zijn maar weinig mensen die hun werk, talenten en maatschappelijke boodschap zo bij elkaar kunnen brengen.'  (M.van E.)

Uiteindelijk gaat me erom te begrijpen wat mensen drijft. Vooral als  er keuzes in het spel zijn en het erop aankomt. Het vertellen van verhalen is voor mij dé manier om daar duidelijkheid in te krijgen. Mijn verhalen laten voor een deel ook mijn biografie zien.

In ‘Tamils op je stoep’ (1986) liet ik Tamils vertellen over hun land en  motieven om Sri Lanka te verlaten. Ik trad in die jaren op als hun vertrouwenspersoon en belangenbehartiger bij de overheden. Met dit boekje probeerde ik meer begrip te krijgen voor deze groep vluchtelingen.

In ‘Zilver in bruikleen’ (2013) deed ik verslag van mijn zoektocht naar wat mijn moeder in de Tweede Wereldoorlog  in de psychiatrie beleefde . De dilemma's waar ze voor stond. En waarom ze daarover zweeg. Ik bleek een vergeten stuk geschiedenis aan te raken, de verwaarlozing van veel psychiatrische patiënten in die periode. De instellingen voor de psychiatrie namen daarna hun verantwoordelijkheid en startten een onderzoeksprogramma.

In ‘Weerzien in Christchurch’ (2017) ging ik terug naar de tijd dat ik op zoek was naar mijn identiteit. Ik beschrijf het familiedrama, zoals zich dat in ons gezin in de jaren zeventig voltrok. Ik had bepaalde herinneringen, maar ik stelde me nu de vraag, wat is er precies gebeurd? Hoe is het gegaan? Er is geen zin of doel aan te ontdekken. Langzaam groeide bij mij het inzicht dat tijd bij een dergelijk verhaal geen rol speelt. Juist door zo intensief met die vraag bezig te zijn vielen tijdsgrenzen weg. Het is een verhaal van elke dag.

In 'Paula - Liefde en vergelding (2020) heb ik veel van wat ik in mijn werk voor de vrouwenopvang over huiselijk geweld en eergerelateerd geweld heb geleerd, verwerkt. Een jonge vrouw van midden twintig, wordt dood langs de weg gevonden. De politieman Brouwer gaat op zoek. Ze blijkt als tiener met haar ouders naar Nederland te zijn gevlucht. Wat ging er mis?